El Shaddai …. Tujhsa Na Koi

El Shaddai, El Shaddai
El Shaddai, El Shaddai
El Shaddai, El Shaddai
Tujhsa Na Koi (2)

1.Anugrahi Tu, Samarthi Hai Tu
Vishwas Yogya, Sada Prabhu Tu (X2)
Tu Na Badaltha, Sada Niranthar
Mahima Ke Yogya, Tu Hi Hai

El Shaddai (X 6)……….Tujhsa Na Koi (2)

2.Asambhav Ko Tu, Kartha Hai Sambhav
Agni Aur Baadal, Bankar Chalatha (X2)
Chattan Bankar, Mujhe Bachata
Gaunga Teri…Mahima Sada

El Shaddai (X 6)……….Tujhsa Na Koi (2)