Mai gau hallelujah

Mai gau hallelujah, avishwas se zyada badhkar
Mai gau hallelujah, ye geet hi mera shastr hai
Mai gau hallelujah, swarg mere aor hai

Gaunga mai tufaano ke beech
Uncha aur uncha tere mahima ke geet
Rakh se nikal kar asha hai aayi
Maut hai haari, zinda yeshua

Mai gau hallelujah, apni poori jaan se
Mai gau hallelujah, andhkar ko dekhu bhagte
Mai gau hallelujah, rahasyo ke beech mein
Mai gau hallelujah, dar ka adhikar nahi mujhpe

Gaunga mai tufaano ke beech
Uncha aur uncha tere mahima ke geet
Rakh se nikal kar asha hai aayi
Maut hai haari, zinda yeshua

Gao aur uncha (gao aur uncha)
Gao aur uncha (gao aur uncha)
Gao aur uncha (gao aur uncha)
Gao aur uncha (gao aur uncha)

Gao aur uncha (virodhiyo ke beech mein)
Gao aur uncha (avishwas se zyada badhkar)
Gao aur uncha (ye geet hi mera shastr hai)
Gao aur uncha (swarg bhi mere aor hai)

Gao aur uncha (virodhiyo ke beech mein)
Gao aur uncha (avishwas se zyada badhkar)
Gao aur uncha (ye geet hi mera shastr hai)
Gao aur uncha (swarg bhi mere aor hai)

Gaunga mai tufaano ke beech
Uncha aur uncha tere mahima ke geet
Rakh se nikal kar asha hai aayi
Maut hai haari, zinda yeshua