Ninna Neadu Maarani Preamaa Needea

Ninna Neadu maarani preamaa needea
ennadaina veedani toadu neevea (X2)
yeasayyaa yeasayyaa (4)||ninna neaDu||

naa talli nannu marachuneamoa
naa tandri nannu vidachuneamoa (X2)
nanu ennadu vidanaadani edabaayani deavudu
naa oopirai naa kaaparai nanu hattukunnavaaru (X2)

yeasayyaa yeasayyaa (4))||ninna neaDu||

naa vaarea nanu vidachuneamoa
naa sneahitulea nanu marachuneamoa (X2)
nanu ennadu vidanaadani eDabaayani deavudu
naa toadugaa naa needagaa naa venTa unnavaaru (X2)

yeasayyaa yeasayyaa (4))||ninna neaDu||