Senao Ka Yehova Hamare Sang Sang Hai

Chorus: Senao Ka Yehova Hamare Sang Sang Hai
Yakub Ka Parmeshwar Hamara Ooncha Gad Hai

1.Jisne Aakash Banaaya
Jisne Prithvi Banaayi
(Woh Sarvashaktiman Prabhu Hai
Woh Yehova Hamare Sang Sang Hai)X2 ||Chorus||

2.Samandhar Ko Jisne Dobhaga
Jangal Se Marg Ko Nikaala
(Har Wayde Ko Karta Hai Poora
Woh Yehova Hamare Sang Sang Hai) X2 ||Chorus||

3.Lazar Ko Jisne Jilaaya
Zakai Ko Jisne Bachaaya
(Jiske Liye Sabkuch Sambhav Hai
Woh Yehova Hamare Sang Sang Hai) X2 ||Chorus||