Sthuthi Prasansha Hamare Yeshu Ki

Sthuthi Prasansha Hamare Yeshu Ki
Adar Aur Mahima Hamare Yeshu Ki
Aao Milkar Gaye Hum Hallelujah
Sthuthi Prasansha ………

Rajaonka Raja Yeshu Raja Hai
Prabhuonka Prabhu Yeshu Prabhu Hai
Sare Jagath Se Woh Pyaar Kartha Hai
Anand Aur Jeevan Woh Sabko Deta Hai
Aao Milkar Gaye Hum Hallelujah
Stuthi Prasansha …..

Badalome Yeshu Anewala Hai
Vishwas Yogya Ko Le Jane Wala Hai
Uske Saath Rahane Ye Kitna Anand Hai
Uski Sthuthi Karna , Kitna Saubhgya Hai
Aao Milkar Gaye Hum Hallelujah
Sthuthi Prasansha …..

Bhimar Usko Chukar Changa Hota Hai
Papi Uske Naam Se Udhaar Pata Hai
Sare Jagath Se Woh Pyaar Kartha Hai
Anand Aur Jeevan Woh Sabko Deta Hai
Aao Milkar Gaye Hum Hallelujah
Sthuthi Prasansha …..