Yeshu Masih Tere Jaisa Hai Koyi Nahi

Yeshu Masih Tere Jaisa Hai Koyi Nahi Tere Charanome Jhuke Aasmaa Aur Mahima Gaye Zameen —2

Hum Gaaye Hosanna – Tu Raja O Ka Hae Raja
Teri Mahima Hoye Sada – Tu Hai Prabhu Hamara Khuda —2
 
Pyaare Pita Tu Ne Humse Kitnaa Pyaar Kiya
Hume Papo Se Chudane Ko Apne Bete Ko Kuruban Kiya —2 (Hum-2)