Yehova Yire Datha Mere

Yehova Yire Datha Mere
Tu Kaafi Hai Mere Liye
Yehova Rapha Tu Karta Changa
Mili Changayi Tere Ghav Se
Yehova Shamma Tu Sang Rehta
Har Zarurat Puri Karta Hai

Tu Kaafi Hai, Tu Kaafi Hai
Tu Kaafi Hai Mere Liye (x2)

Yehova Elohim Sirjanhare
Sab Racha Hai Vachan Se Tere
Yehova Elyon Tu Sarva Shakthiman
Tere Jaisa Nahi Koi Hai
Yehova Shalom Tu Shanthi Datha
Di Hai Shanthi Tune Mujhe

Tu Kaafi Hai, Tu Kaafi Hai
Tu Kaafi Hai Mere Liye (x2)