Yeshu Ne Hame Chudaya Hai Paapon Ke Jal Se (Gao Hallelujah)

Yeshu Ne Hame Chudaya Hai Paapon Ke Jal Se
Yeshu Ne Hame Bachaaya Hai Shaitan Ki Chal Se (X2)
Tho Gao Hallelujah

Hum Ne Shanti Payi Hai Yeshu Ke Naam Se
Hum Ne Payi Hai Kshama Mukti Shrapon Se 
Tho Gao Hallelujah

Ab Hum Naa Darenge Yeshu Jo Saat Hai
Shaitan Se Hum Ladenge Yeshu Ke Naam Se
Tho Gao Hallelujah

Shalom Shanti Aur Salaam 
Hum Laye Hai Apke Naam
Shalom Shanti Aur Salaam
Ye Hai Yeshu Ka Paigaam 
Tho Gao Hallelujah